Juridische kennisgevingen

I. INLEIDING

Toegang tot en gebruik van de site www.clermontauvergnevolcans.com impliceert de stilzwijgende en onvoorwaardelijke aanvaarding van deze juridische kennisgevingen door de gebruiker.

II. JURIDISCHE INFORMATIE

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 6 III-1 van wet nr. 2004-575 van 21 juni 2004 over vertrouwen in de digitale economie, delen wij u mee dat de website www.clermontauvergnevolcans.com (hierna te noemen: ‘Site’ ) wordt uitgegeven door :

SPL CLERMONT AUVERGNE TOURISME
Maison du Tourisme
Place de la Victoire
63000 CLERMONT FERRAND
info[at]clermontauvergnetourisme.com

De directeur van de publicatie is: Monsieur Vincent GARNIER – Directeur général

De site is gemaakt en wodt gehost door:

THURIA GRAND EST
21 Avenue de l’Europe – Espace Européen
67300 SCHILTIGHEIM
contact@thuria.com

III. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De informatie, pictogrammen, foto’s, afbeeldingen, teksten, videosequenties, al dan niet met geluidsanimatie, en andere elementen aanwezig op de Site, zijn eigendom van Clermont Auvergne Tourisme of het bedrijf heeft de toestemming om ze te reproduceren en weer te geven. Deze inhoud wordt beschermd door Franse en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom. Bovendien zijn de merken van Clermont Auvergne Tourisme en haar partners, evenals de logo’s die op deze site worden getoond en gereproduceerd, gedeponeerde handelsmerken. Als zodanig is elke reproductie, weergave, aanpassing of wijziging, gedeeltelijk of volledig, of overdracht naar een andere site verboden. Diegene die deze bepaling niet naleeft kan worden vervolgd.

De informatie, pictogrammen, foto’s, afbeeldingen, teksten, videosequenties, al dan niet met geluidsanimatie, en andere elementen aanwezig op de Site, zijn eigendom van Clermont Auvergne Tourisme of het bedrijf heeft de toestemming om ze te reproduceren en weer te geven. Deze inhoud wordt beschermd door Franse en internationale wetgeving inzake auteursrechten en intellectueel eigendom. Bovendien zijn de merken van Clermont Auvergne Tourisme en haar partners, evenals de logo’s die op deze site worden getoond en gereproduceerd, gedeponeerde handelsmerken. Als zodanig is elke reproductie, weergave, aanpassing of wijziging, gedeeltelijk of volledig, of overdracht naar een andere site verboden. Diegene die deze bepaling niet naleeft kan worden vervolgd.

Clermont Auvergne Tourisme kan niet aansprakelijk worden gehouden voor toegang door internetgebruikers via hyperlinks die worden aangebracht in het kader van de Site, naar andere bronnen die aanwezig zijn op het net.

FOTOCREDITS

Clermont Auvergne Tourisme
Stad Clermont-Ferrand – Afdeling Communicatie
Clermont Auvergne Métropole – Ludovic Combes (Horizon Photography) Conseil Départemental 63
Musea van Clermont-Ferrand: Marion Veschambre, Jean-Claude Sergère.
Voor hotels van Club Hôtelier Clermontois: Le Photo Studio.
Vulcania: André, Camus, Chabanne, Damase, Darbelet.
Michelin
Riot House Production

En dank aan de vele andere toeristische websites, dienstverleners en organisaties die ons beelden hebben gestuurd.

IV. APIDAE – Toeristisch informatiesysteem

De databanken worden beschermd door de wet van 1 juli 1998 en het Franse copyrightsysteem. Elk gebruik of extractie van elementen van de Site die niet door Clermont Auvergne Tourism zijn goedgekeurd, is illegaal en wordt bestraft wegens namaak.

V. « Open systeem » marktplaats

De ‘online reservering’, mogelijk gemaakt door de tool ‘Open Systeem’ van Alliance Réseaux, is een marktplaats die tot doel heeft professionals samen te brengen die diensten en producten van verschillende aard aanbieden (accommodatie, catering, sport en culturele activiteiten) en hun klanten. Tot op heden gaat het alleen om de online verkoop van overnachtingen in accommodaties. De rol van Clermont Auvergne Toerisme is niet die van een verkoopbedrijf maar is beperkt tot het hosten van online geplaatste advertenties (teksten, foto’s, etc.) door professionals of door de centrale reserveringskantoren, evenals bestellingen van hun klanten.

Clermont Auvergne Tourisme:

  • verleent geen tussenkomst m.b.t. transacties tussen koper en verkoper.
  • Kan niet garanderen dat verkopers en kopers de transactie voltooien en deze uitvoeren.
  • Geeft geen enkele garantie met betrekking tot online geplaatste advertenties, met name wat betreft de capaciteit van de aanbieders, de nauwkeurigheid van hun advertenties en de kwaliteit van de voorgestelde producten of diensten.
  • Biedt geen garantie voor kopers, inclusief hun capaciteit om te betalen voor de goederen of diensten die ze bestellen. Aangezien Clermont Auvergne Tourisme niet tussenbeide komt in transacties tussen kopers en verkopers, is het ontheven van alle verantwoordelijkheden in geval van rechtszaken of schade, nu of in de toekomst. Alle verklaringen, alle aanbiedingen van diensten of producten die op de markt worden gebracht via de Open Systeme-tool vallen uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de auteur.

VI. HYPERTEKSTLINKS EN GEBRUIK VAN FRAMES

Koppelingen naar deze site zijn toegestaan voor zover deze het imago niet beïnvloeden. Het weergeven van pagina’s of informatie op deze site in één of meer frames die behoren bij een andere site is echter verboden, evenals elke andere techniek of praktijk die bij het publiek verwarring kan veroorzaken, met name met betrekking tot de oorsprong van de informatie.

VII. BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Er wordt geen persoonlijke informatie verzameld zonder uw medeweten. Er wordt geen persoonlijke informatie overgedragen aan derden.

a. Statistische gegevens / cookiebeleid

Om de interesses van bezoekers van de site beter te begrijpen en te verbeteren, meten we het aantal bezoeken, paginaweergaven, de activiteit van bezoekers van de site en de frequentie van hun bezoeken aan de Site. Voor dit doel kan de technologie van cookies worden gebruikt. Opgemerkt moet worden dat de gebruikte tool Google Analytics is, een website-analyse-service, aangeboden door Google Inc. (‘Google‘).

Als zodanig worden de gegevens die door middel van de cookies worden gegenereerd over uw gebruik van de site (inclusief uw IP-adres) naar Google verzonden en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om uw gebruik van de site te evalueren, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor haar uitgever en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en gebruik van de site en het internet. Google kan dergelijke gegevens aan derden verstrekken in geval van een wettelijke verplichting of wanneer dergelijke derde partijen dergelijke gegevens namens Google verwerken, inclusief maar niet beperkt tot de uitgever van deze site. Google zal uw IP-adres niet koppelen aan andere gegevens die door Google worden bewaard. U kunt deze ‘cookies’ weigeren of verwijderen zonder dat dit invloed heeft op uw toegang tot de pagina’s van de site. Om u te verzetten tegen de registratie van cookies of gewaarschuwd te worden voordat u cookies accepteert, raden wij u aan de help-sectie van uw browser te lezen die u uitlegt welke procedure u dient te volgen. Uitschakeling van cookies kan echter het gebruik van bepaalde functies van deze site verhinderen. Door deze website te gebruiken, stemt u uitdrukkelijk in met de verwerking van uw persoonlijke gegevens door Google onder de voorwaarden en voor de hierboven beschreven doeleinden.

b. E-mails

De elektronische berichten die naar Clermont Auvergne Tourisme worden gestuurd via de verschillende opties die op de site beschikbaar zijn, worden alleen bewaard voor de noodzakelijke duur van de behandeling ervan. De informatie op deze formulieren wordt vastgelegd in een bestand dat is gecomputeriseerd door Clermont Auvergne Tourism, zodat u informatie ontvangt die is aansluit bij uw interessegebieden. De informatie wordt 3 jaar bewaard en is bedoeld voor onze diensten.

In overeenstemming met de wet ‘Informatique et Libertés’, kunt u uw recht op toegang tot gegevens van u die zijn vastgelegd, uitoefenen en deze laten rectificeren door contact op te nemen met: info@clermontauvergnetourisme.com

We informeren u over het bestaan van de mogeijkheid van het recht van verzet tegen telemarketing, ‘Bloctel’, waarvoor u zich hier kunt aanmelden: https://conso.bloctel.fr

c. Mailinglijst

c. Mailinglijst

De e-mailadressen die worden verzameld als onderdeel van de mailinglijst worden alleen gebruikt om de informatie te verzenden waarom de gebruiker specifiek heeft verzocht. Het is mogelijk om u op elk moment af te melden voor de nieuwsbrief.

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 34 van de wet n° 48-87 van 6 januari 1978, heeft u het recht wijzigingen aan te brengen in de nominatieve gegevens die over u zijn verzameld. Om dit recht te doen gelden, kunt u contact opnemen met Clermont Auvergne Tourism:

  • per e-mail: info@clermontauvergnetourisme.com
  • per post: CLERMONT AUVERGNE TOURISME – Maison du Tourisme – Place de la Victoire – 63000 CLERMONT FERRAND met vermelding van uw naam en contactgegevens.

De wijziging zal plaatsvinden binnen een redelijke termijn na ontvangst van uw verzoek. Voor informatie over de bescherming van persoonlijke gegevens kunt u de website van de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés raadplegen (www.cnil.fr).

VIII. BEPERKING VAN VERANTWOORDELIJKHEDEN

Deze site en de informatie die deze bevat, worden u aangeboden zonder enige garantie. Clermont Auvergne Tourisme kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de informatie, meningen, en meningen die worden geuit op de sites waarnaar het verwijst door hyperlinks en waarover het geen redactionele controle heeft. Clermont Auvergne Tourisme kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van deze website, onder meer als gevolg van onnauwkeurigheden, fouten of weglatingen op de site.

Alle aanbiedingen op deze site zijn niet-contractueel en vormen geen uitputtende lijst van accommodaties, toeristische bezienswaardigheden en activiteiten op het grondgebied onder het gezag van Clermont Auvergne Tourisme. De tarieven worden als indicatie gegeven en vallen niet onder de verantwoordelijkheid van Clermont Auvergne Tourisme. De partners van Clermont Auvergne Tourisme zijn als enige verantwoordelijk voor hun aanbiedingen. De pagina’s die aan deze site zijn gekoppeld (hypertekstkoppelingen) kunnen leiden tot de raadpleging van andere sites waarover de directeur van de publicatie geen controle heeft en kunnen daarom geen enkele garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de inhoud en de goede werking van deze sites. Meld eventuele storingen of beledigende inhoud.