Deze opmerkelijke romaanse basiliek opgericht in de 12de eeuw werd opnieuw geopend en onderging een totale vernieuwing waarbij de goudkleurige steen, witkalk en de originele tegels gerestaureerd werden. De basiliek heeft alle kenmerken van de belangrijke kerken in dit departement. De plattegrond met centraal schip geflankeerd door zijbeuken loopt tot in een koor met galerij en stervormige kapellen. De piramidevormige chevet is gedecoreerd met modillons en rozetramen. Het portaal is gebeeldhouwd met scenes uit de kindertijd van Christus. Binnenin, meer dan 250 romaanse kapitelen, inclusief die gedecoreerd met verhalende scenes, een standbeeld van de zorgdragende Maagd en een Aankondiging van Philippe de Champaigne.

Openingstijden en -periodes

Het hele jaar, iedere dag van 9.00 tot en met 18.00 u.

Tarieven

  • Gratis.

In de video